top of page

Logoped-tilbudets nødvendighet og viktighet

Sandefjord FrP ønsker å rette oppmerksomheten mot en avgjørende faktor innenfor helsetjenester som ofte blir oversett: Logoped-tilbudets nødvendighet og viktighet av lovpålagte tjenester.


Logopedi er en disiplin som berører mange aspekter av individets liv, spesielt når det gjelder tale og språkutvikling. For enkelte mennesker, spesielt barn, er logopedisk behandling helt essensiell for å utvikle kommunikasjonsevner som er grunnleggende for å delta fullt ut i samfunnet.


Dessverre opplever mange en mangel på tilgjengelige logopediske tjenester, Dette kan være katastrofalt for enkeltpersoner og deres familier, da det kan føre til forsinket utvikling, frustrasjon og sosial isolasjon.


Å innføre lovpålagte tjenester innenfor logopedi vil ikke bare sikre at de som trenger hjelp får det de trenger, men det vil også bidra til å øke bevisstheten rundt viktigheten av tale og språkutvikling. Dette vil også bidra til å redusere stigmaet rundt behovet for logopedisk behandling, og oppmuntre til tidlig innsats for å sikre best mulig utfall for enkeltpersoner.


Sandefjord kommune har ikke en fast ansatt logoped. Det er kommuner som har prioritert dette selv om det ikke er lovpålagt.


Saken om å gjøre logoped til en lovpålagt tjeneste var oppe i 2021 men falt, da det er viktig å få på plass om logopeder skal få autorisasjon i henhold til helsepersonelloven først.


Fremskrittspartiet vil at logopedi skal bli en lovpålagt tjeneste.

Som samfunn har vi et ansvar for å sikre at alle har tilgang til de tjenestene de trenger for å leve på lik linje som alle andre, og få leve et fullverdig liv. Å innføre lovpålagte tjenester ved et logopedtilbud er et viktig skritt i retning av å oppfylle dette ansvaret.

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page