top of page

Landsmøte 2023 - Oppsummering

Året landsmøte i FrP er ved veis ende. Jeg fikk gleden av å delta for andre gang. Et landsmøte preget av et 50-års jubileum av Anders Langes Parti til Sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.Som seg hør og bør ble et stort antall - både nåværende og avgåtte tillitspersoner - som har bidratt stort til at Fremskrittspartiet, slik det er i dag - fortsatt jobber etter Anders Langes prinsipper.


Og til journalistenes store frustrasjon var årets landsmøte uten både de store uenighetene og de organisatoriske skandalene. Kommentarene fra journalistene var at Fremskrittspartiet med sin unisone enighet om politikken og målet nå var blitt voksne og et parti man ikke må ta for gitt i årets valgkamp. Noe jeg kan stille meg stolt bak.


FrP har den beste politikken og de beste løsningene for å løse de mange utfordringene landet og landets kommuner står ovenfor. Og la det ikke være noen tvil. I årets kommune og fylkesvalg vil FrP legge all sin politiske tyngde bak en kamp for de eldre. FrP vil ta grep innenfor eldreomsorgen. Våre foreldre, besteforeldre og kjære må få den respekten og hjelpen de trenger, være seg hjemme, i omsorgsbolig eller på institusjon. Vi kan ikke akseptere flere innslag i nyhetene der vi får høre hjerteskjærende historier om uverdige forhold for de som har sørger for å bygge kanskje verdens beste land.


Alle resolusjoner ble vedtatt av et unisont landsmøte, et samlet landsmøte og ikke minst et motivert landsmøte.


7 representanter fra Sandefjord FrP deltok, og er nå klare for å reise hjem å jobbe for alle kommunens innbyggere.


Med ett felles mål.


Sandefjord FrP skal også de neste 4 år sette et betydelig preg på de politiske beslutningene i kommunen, samt være gode ombuds personer for kommunes innbyggere.


Husk det er ditt liv, og vi mener uten tvil at det er du som vet best, verken kommune, storting eller regjering bør få ta valg på dine vegne, både når det kommer til økonomi, barnehage, utdanning, familie, eiendom og ikke

minst, hvordan du ønsker å ha det når du blir eldre. Vi må slippe til alle gode krefter som ønsker å bidra til et bedre tjenestetilbud. Det må være kvalitet som er førende, ikke hvem som utfører tjenesten. Og det må bli valgfrihet. Du som innbygger må få kunne bestemme hvilket tilbud som er best for deg, eller de du er gla i.


Med et FrP i førersetet ønsker vi å flytte mer makt og beslutninger til deg som innbygger og samtidig fjerne et stadig større overformynderi , skatt og avgiftstrykk, der mest mulig av dine penger skal overføres til statlig og kommunal disposisjon.


... for UTEN frihet er vi ingenting!


54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page