top of page

Kan vi vedta at mobbing i skolen skal opphøre?

Kan vi love elevene mindre mobbing etter sommerferien spør Redaktør i Sandefjordsblad, Steinar Ulrichsen. Det er et godt spørsmål. Svaret er nok nei!


Jeg vil starte innlegget med å si at mobbing er tragisk og trist for de som opplever det og det kan faktisk ødelegge liv. Og det er et samfunnsproblem, men kan politikere vedta at det ikke skal skje, kan skolen love at det ikke skal skje, svaret er dessverre nei.

Mobbeofre fortjener en løsning så fort som mulig, det er det ingen tvil om.

Vi kan vedta ordninger som kan forsøke å gjøre det vanskeligere å utføre mobbing på skolen. Vi kan vedta hvordan skolen skal håndtere det. Vi kan forsøke ordninger som skal begrense og forhindre dette så godt vi kan. Men skolen kan ikke være med på hver eneste samtale og være i hver eneste krok. De er ikke til stede på skoleveien, så å forhindre dette fullt ut er en umulig oppgave.


Jeg forsøker på ingen måta å fraskrive folkevalgte eller skolen noe ansvar eller at vi ikke skal jobbe forebyggende og eller håndtere dette etter beste evne. Men kanskje vi skal snakke om selv kjernen.


Det er elever som mobber hverandre, det er barn og unge som er stygge mot hverandre. Mitt spørsmål er; Hvorfor? Hvorfor er man stygge mot hverandre? Hvorfor er det greit å henge ut andre, plukke ut enkelte som liksom skal få kjørt seg?

Jeg lurer virkelig på hvorfor det har blitt sånn at mobbingen øker, på tross av alt fokus på at mobbing ikke er greit.


Kanskje vi skal henvende oss til de som utfører mobbing og spørre dem om hvorfor de synes det er greit å være ufin mot andre. For slutter de med det, så er jo problemet løst. Tenk om det hadde vært så enkelt.


Dette er et samfunnsproblem og ikke bare et skole problem. Jeg håper at mange unge vil bruke tiden mot skolestart til å tenke over hvilken person de ønsker å være. Hva vil du at andre skal tenke om deg, er du en mobber eller er du en som er snill og viser omsorg?


Vi må jobbe sammen for å skape en bedre hverdag. Jeg håper foreldre/foresatte kan bidra ved å snakke med sine barn om mobbing, hva det er og at det ikke er greit. Vi som samfunn trenger ungdommens hjelp, foreldre og foresattes hjelp. Vi trenger å jobbe med holdninger, og hvordan vi sammen kan være litt snillere mot hverandre. For dette klarer vi ikke politisk å vedta at skal slutte, det må vi være ærlige på.

109 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page