top of page

Kan noe av grunnen til utenforskap være mangelfull integrering?

Som vi kunne lese i et innlegg av Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sandefjord Bjørn Orerød den 20 juli, hvor han tar opp dette med at det er for mye utenforskap i Sandefjord.


Det blir nevnt at utenforskapet starter i barnehagen, der mener jeg at du tar feil Bjørn Orerød. Mye av utenforskapet kommer av at både Sandefjord og resten av Norge har tatt inn alt for mange innvandrere over tid, enn det som samfunnet tåler.


Statistikken fra SSB viser også flertallet av de som mottar sosialstønad i Norge er fra innvandrergrupper, så det er denne gruppen vi må sette inn det største tiltaket.


Selvsagt skal vi hjelpe de som allerede er her, inkludert de som kommer fra krigssoner i nærområdene våre, men vi må sørge for at de lærer seg norsk. Nå i dag er det mange som har bodd i Sandefjord og Norge i mer enn 10 år som ennå ikke klarer å snakke forståelig norsk.


Og grunnen til dette kan ikke komme av noe annet enn at vi ikke har strenge nok krav.

Å kunne godt norsk er nøkkelen til å klare seg i samfunnet. Og da må vi sørge for at dette skjer.


Og som du selv sier Bjørn Orerød, så ønsker dere i Arbeiderpartiet likeverdige muligheter for alle som bor i Sandefjord kommune. Det kan bli vanskelig om dere fortsatt ønsker å bosette flere flykninger, før vi har fått integrert de som allerede er her på en god måte.


Godt valg

57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page