top of page

Joda, Sandefjord FrP er opptatt av vår egen fjord

Arne Hj. Knap ber meg være mer opptatt av Sandefjordsfjorden og ikke Oslofjorden i sitt debattinnlegg den 31. juli i Sandefjords Blad. Jeg takker for Niva-rapporten som var interessant lesning, kanskje spesielt konklusjonen og anbefalingene der Sandefjord ikke var nevnt, mens Tønsberg og Larvik var.


Sandefjord Kommune satte i gang en omfattende rensing av indre del av Sandefjordsfjorden i 2016. Noe Sandefjord FrP stemte for. Den gang var det et spleiselag mellom næringsliv, kommune og stat. Den gang hadde vi en borgerlig regjering, som viste adskillig større handlekraft enn dagens regjering gjør.

I mars i år advarte KS mot nye EU-krav som kan gi kostnadssmell for norske kommuner.


Det var dette jeg var opptatt av i mitt innlegg. Mange kommuner, også Sandefjord, har alt økt gebyrene for vann og avløp kraftig i år. Direktør Thomas Breen i Norsk Vann anslår at EU-kravene vil kunne øke dagens VA-gebyrer (vann- og avløpsgebyrer) fra i snitt 10.500 kroner til mellom 20.000 og 40.000 kroner per innbygger per år.

Det er dette jeg frykter vil ramme Sandefjords husholdninger. Signalene som er mottatt tilsier investeringer i våre renseanlegg på rundt en milliard kroner.

Regjeringen har avsatt rundt 12 millioner til videre utredninger rundt kvaliteten på vannet i Oslofjorden.


Miljøvernminister Espen Barth Eide utalte i april at en av de virkelig store kildene til forurensning av fjorden er kommunalt avløpsvann og kloakk. For snart et år siden fikk alle kommunene i Oslofjordens nedbørsområde beskjed om å forberede seg på krav om moderne rensing med nitrogenfjerning. Samtidig avviste han at staten kommer til å dekke investeringskostnadene i moderne renseanlegg over statsbudsjettet.


Det er disse signalene, vi får politisk, som skremmer meg og resten av Sandefjord FrP. Vi er opptatt av innbyggernes ve og vel samt økonomi til å klare hverdagen. Derfor er vi opptatt av lavest mulig Skatte- og avgiftsnivå, det være seg sentralt eller lokalt.

Vidar Andersen

Listekandidat Sandefjord FrP

102 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page