top of page

Interpellasjon til kommunestyremøtet

Interpellasjon – Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Kommunestyret 12.mai, Sandefjord FrP v/ Cathrine Andersen


For å forstå hva Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er, kan det være greit å kjenne til hva et pakkeforløp er. Helsedirektoratet beskriver er pakkeforløp som følgende:

Et pakkeforløp er et normerende pasientforløp som beskriver organisering av utredning, behandling og oppfølging, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer der det finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.


Det er to typer pakkeforløp:

· Tilstands-/diagnosespesifikke: Pakkeforløpet omhandler pasienter med én type tilstand eller diagnose.

· Tilstands-/diagnoseuavhengig pakkeforløp: Pakkeforløpet omhandler flere pasientgrupper på tvers av flere tilstander eller diagnoser

Pakkeforløpene skal altså bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.


Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal blant annet bidra til å systematisk avdekke pasientens individuelle behov, tilknyttet dens livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte.


For å få til en god implementering av Pakkeforløp hjem i hele landet, har Helsedirektoratet utarbeidet en nasjonal plan for implementering. Denne beskriver hvilke tiltak som bør settes i verk og gjennomføres for å få til vellykket implementering av pakkeforløpet. Denne er mer utdypende og detaljorientert, men kan være grei å kjenne til som et verktøy for kommunene.


Spørsmål til ordfører:

1. Har Sandefjord kommune begynt å utarbeide en plan på hvordan et fullverdig tjenestetilbud til pakkeforløp hjem skal tilbys til kommunens innbyggere i løpet av 2022, og hvordan vil Sandefjord kommune i så fall løse dette?

2. Om ikke arbeidet har startet vil ordfører sørge for at det i løpet av 2022 legges frem en sak til politisk behandling som viser hvordan kommunen skal etablere tjenestetilbudet «pakkeforløp hjem for kreftpasienter» til kommunens innbyggere, og at tilbudet følger de anbefalinger som er gitt av Helsedirektoratet.

30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page