top of page

Innføring av vannmålere

I dagens møte i hovedutvalg for miljø og plansaker så ble det et tydelig flertall for å endre kommunedirektørens forslag, fra at vi skal innføre krav om vannmålere i alle boliger til at vi skal vurderer det. Saken sendes nå ut på høring, og etter høringen så vil det bli tatt stilling til om det skal kreves vannmålere i alle boliger.


I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2017, ble det besluttet at nye Sandefjord kommune skulle ha en grønnere profil. Det ble da besluttet at alle nye bygg fra 01.01.2018 skulle installere vannmåler. I påvente av bedre teknologi på vannmålere ble dette utsatt og endret til at alle nye bygg fra 01.01.2018 skal klargjøres for vannmåler.


Nå kommer oppfølgingen, skal det innføres krav om vannmålere i ALLE boliger i Sandefjord kommune? Saken kan du lese her . Denne skal nå sendes ut på høring, men du må gjerne sende oss i Sandefjord FrP dine innspill på post@frpsandefjord.no

37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page