top of page

Inkassokrav øker med 26% for de over 70 år

Det var ikke mye glede seg over for dem som er pensjonister eller eldre med ulike behov, de er usynlige i statsbudsjettet A og SP la fram. Budsjettet har ingen betydelige satsinger rettet kun mot eldre. Det som skuffer mest er at dem med lavest pensjon ikke får noe.


Vi i FRP vil at våre pensjonister skal ha et godt liv.

Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold. Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortningen.


FrP jobber for at pensjonen skal reguleres som lønnsveksten

Hva med nødvendigheter som strøm, mat og drivstoff som har steget mye.

Levekårene for eldre, og særlig minstepensjonister blir dårligere.


Vi i FRP vil løfte de eldre over fattigdomsgrensa.


Regjeringen foreslår å fjerne investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.

Det betyr at kommunenes mulighet til å bygge omsorgsplasser blir redusert.

FRP stod bak at det ble et eldreombud som skal sikre de eldre får det de har krav på.

A og SP vil fjerne dette i budsjettet.


Landets eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg i verdensklasse.

Vi i FRP skal jobbe for dette for det er politikernes ansvar å sikre dette.


125 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page