top of page

Hvordan skal vi få livet tilbake i Oslofjorden?

Alle partier i Sandefjord er opptatt av å redde livet i Oslofjorden. Spørsmålet er hvem skal bære kostnadene. Er det innbyggerne i de enkelte kommuner, eller er det et statlig anliggende finansiert av allerede pålagte miljøavgifter?


Hvor grensen mellom Ytre Oslofjord og Skagerrak går er ikke entydig avklart. Ofte trekkes den i en linje langs yttersiden av skjærgården fra Stavern i vest til Hvaler i øst, eller fra riksgrensen til Sverige i øst til grensen mellom Vestfold og Telemark i vest. I noen sammenhenger regnes også hele eller deler av Telemarkskysten med til Ytre Oslofjord. Uansett, Sandefjord Kommune har kystlinje mot Oslofjorden.


Høsten 2021 ble Oslofjordrådet etablert for å sikre oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Landbruksminister Sandra Borch er medlemmer av rådet sammen med berørte ordførere og fylkesordførere.

Det er slått fast at manglende rensing av nitrogenutslipp i Oslofjorden forårsaker store algeoppblomstringer, som igjen medfører at oksygenet forsvinner, og dette igjen dreper næringsgrunnlaget for livet i fjorden. For at vi skal få tilbake fisken, ikke minst torsken og øvrig liv i Oslofjorden, så kommer det nye statelige rensekrav. Prislappen som er anslått for de rundt 50 kommunene langs Oslofjorden ser ut til å bli på flere titalls milliarder kroner. Usikker på hvor mange kommuner dette dreier seg om, Oslofjorden har ett enormt stort nedslagsfelt, fra Hardangervidda, Dovrefjell, og Røros traktene.


Det er også fastslått at det moderne landbruket med høstpløying er en viktig årsak til økt tilsig av nitrogen til fjorden. Noe vi opplever med kvaliteten på vannet i Goksjø. Det samme gjelder manglende nitrogenrensing i de kommunale renseanlegg for kloakk.


Skulle Sandefjord Kommune ta investeringen for nitrogenrensing på sitt renseanlegg, snakkes det om et beløp i milliardklassen. Derfor fremmet Vestfold og Telemark FrP en resolusjon på sitt årsmøte i februar som gikk nettopp på et statlig anliggende. Dette ble fulgt opp av Fremskrittspartiet på Stortinget under behandling av kommuneproposisjonen den 13. juni i år.


Forslaget lød: Stortinget ber regjeringen legge frem en modell for en støtteordning for investeringer i nitrogenrensing av avløpsvann i områder som blir pålagt nye rensekrav.


Dette fikk dessverre kun støtte fra partiet Rødt. Resultatet ble at regjeringen setter av 12,5 millioner kroner til å utrede nitrogenrensing.


Sandefjord FrP håper de lokale partier i Sandefjord som er opptatt av å redde Oslofjorden, har en bedre dialog med sine Stortingsrepresentanter enn det som kom fram under avstemningen over Fremskrittspartiets forslag i juni.

Skulle Sandefjord Kommune ta denne investeringen på vegne av sine innbyggere vil dette alene øke VAR-avgiftene (Vann-avløp og renovasjon) i størrelse 7000-10000 kroner pr. år, og oppleves som en dråpe i havet når mye av nitrogenutslippene kommer fra elver og bekker grunnet det moderne landbruket.


Sandefjord FrP ønsker ikke denne store økonomiske belastningen på kommunens innbyggere, og vil fortsatt kreve at staten gir betydelig investeringstilskudd til kommunene for nitrogenrensing.


Vidar Andersen

Listekandidat Sandefjord FrP


Foto: Liv Inger Monsen

74 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page