top of page

Hvor står Venstre i kampen mot mobbing?

I kommunestyre 21. mars, hadde Sandefjord FrP en interpellasjon der vi ønsket det skulle sees på hvilke fordeler eller ulemper det ville vært skoleuniformer i grunnskolene i Sandefjord. Debatten i etterkant sporet dessverre av til å handle om stille Sandefjord FrP til veggs om økonomi, og empirisk forskning.


Utgangspunktet for interpellasjonen var som alltid fra Sandefjord FrP sitt ståsted og utforske muligheter. En av de viktigste oppgavene vi har som folkevalgte er å gjøre det vi kan for å levere best mulig tjenestetilbud til Sandefjords innbyggere. Det er utenkelig for Sandefjord FrP at vi ikke klarer å ivareta trygghet og sikkerheten til de som bor i kommunen, uavhengig av hvilken fase de er i i livet. At vi da velger å snu hver eneste sten i et forsøk på å finne alternative verktøy til verktøykassen, burde ikke overraske noen.


Det er trist å se at folkevalgte fra en rekke andre partier velger å benytte taletiden til å angripe interpellanten fremfor å debattere innholdet i saken. Sandefjord FrP har ingen forutsetning for å vite om det å innføre skoleuniform vil ha noen påvirkning på den økende mobbingen elevene forteller at de opplever. Vi har heller ingen forutsetning for å kunne si noe om dette vil kunne stå seg økonomisk. Vi er selvfølgelig innforstått med at et slikt tiltak ville medført store kostnader, men det må være sekundært og noe som må diskuteres på et senere tidspunkt.


Da oppleves det underlig at ordfører alt har konkludert med hva dette vil koste og legger det argumentet til grunn for ikke å støtte at legges frem en sak. Hva om saken ville vist at skoleuniform kunne kuttet mobbing, om så bare med 50%. 21 millioner, om det tallet til ordfører er et reelt tall, vil være veldig lite i den store sammenhengen om flere hundre barn og unge som i dag opplever mobbing, kunne fått gjennomført barndommen i et trygt og godt psykososialt miljø.


Så skulle vi videre ønsket at representantene i kommunestyret i større grad evnet å se synergien når saker debatteres. At ikke MDG sin representant så de potensielle mulighetene i dette utover det konkrete i saken? Dette er jo helt i tråd med deres politikk når det kommer til bærekraft, sirkulær økonomi og klima dersom det måtte produseres klær til 7 tusen elever i Sandefjord, tenk hva det kunne gitt av ny næring og politikk rundt resirkulering m.m?


Det må uansett sies at det mest oppsiktsvekkende innspillet kom fra Venstres representant. Hun gikk hardt ut med påstander om at FrP anså innføring av skoleuniform som noe som ville løse utfordringene med mobbing, hun velger da konsekvent å ignorere forespørsel og fører en underlig argumentasjonsrekkefølge for at hun er skuffet over at FrP ser ut til å ha blitt et forbuds parti. Det oppleves i større grad som et desperat forsøk på omkamp på saker Venstre har tapt den siste tiden.

Mobilfrie skoler ble innført med et bredt politisk flertall og understøttet av nasjonale føringer. At Sandefjord FrP har valgt å legge seg på en tydelig linje i den saken, er for å understøtte 80% av kommunens rektorer som nettop ønsket av vi skulle komme med et felles regelverk, noe vi mener vi har levert på. Venstre stemte mot.

I denne saken har vi vært tydelige på at vi ønsker informasjon som kan si om skoleuniform - i tillegg til alle andre tiltak - kunne bidratt totalt sett. I en iver etter å score billige politiske poeng så velger altså representanten fra Venstre å skyte i alle retninger.


Når det kommer til utfordringene med mobbing i Sandefjord skolen, har Venstre stemt ned alle tiltak i denne perioden. Vemstre har ikke på eget inititativ fremmet et eneste forslag for å gjøre hverdagen til de hundretalls elever, som hver dag håper de klarer å unngå å komme på mobbernes radar, slik at de kanskje får oppleve en tilnærmet normal skolehverdag. En hverdag vi andre tar for gitt.


Sandefjord FrP er ydmyke på at vi ikke har noen enkel løsning på utfordringene vi ser når det kommer til mobbing, men å ikke gjøre noe er for oss helt uaktuelt. Alle forslag er derfor gode forslag, frem til det motsatte er bevist.

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page