top of page

Hvor er det blitt av SV's visjonærer?

I 2003 fikk Sosialistisk Venstreparti (SV), sammen med Fremskrittspartiet (FrP) gjennom en historisk barnehagereform.(selv politiske motstandere finner sammen når det er snakk om gode løsninger) Et forlik som ble støttet av et bredt flertall på stortinget. Noen påstår sågar at barnehageforliket regnes som en av historiens mest suksessfulle velferdsreformer. Spørsmålet vi nå må stille er hvorfor SV jobber så iherdig for å motarbeide sin egen reform?


En reform som bestod av 3 komponenter:

  • Legge til rette for rask utbygging ved å invitere både kommunale og private aktører inn.

  • Redusere foreldrebetaling gjennom innføring av makspris.

  • Sikre likebehandling av private og offentlige tilbydere.

Dette la videre grunnlaget for at:

  • Private utbyggere sto for om lag to av tre nye barnehageplasser i årene etter forliket.

  • Når retten til barnehageplass ble lovfestet i 2009, gikk vi fra 60% av barn mellom 1 og 5 år i barnehage i 2001, til 93% i 2021. I alderen 3-5 år gikk hele 97,4% i barnehage i 2021.

  • Flere kvinner fikk muligheten til å delta i yrkeslivet

  • Barnehage er blitt et reelt alternativ for alle familier uavhengig av sosial status

  • “Dagmamma” finnes knapt lenger.

De aller fleste barn i Norge får nå muligheten til økt sosial ferdighet, lære og lek.


På vegne av FrP må vi bare beklage til alle barn og deres familier, for disse mulighetene står nå for fall. Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (SP) med støtte fra nettopp SV, har kommet med følgende forslag:


Stortinget ber regjeringen sende ut forslag på høring i løpet av 2023 som gir kommunene nye og sterkere virkemidler til å regulere og dimensjonere det samlede barnehagetilbudet i kommunen til det beste for barna og foreldrene. Regjeringen skal utrede og sende på høring forslag til dette, som å sette vilkår for tilskudd til private barnehager, mulighet for å stille samme krav til private som til offentlige barnehager, og å tidsavgrense tilskudd til private barnehager.

SV med sin “ryk og reis” retorikk mener altså at privat drevne velferdstjenester ikke lenger fortjener livets rett. På tross av at alle undersøkelser de siste årene viser at både trivsel, kvalitet og tilbud i de private barnehagene scorer høyere enn hos de offentlige, så er det viktigste for SV og AP/SP hvem som eier barnehagen fremfor hvilken kvalitet tjenesten tilbyr. Stikk i strid med hva vi i Sandefjord FrP mener, nemlig at det må være kvaliteten på tjenesten til kommunens barnefamilier som må være førende, ikke hvem som eier eller driver den.


Mens posisjonen på Stortinget vil gjøre hverdagen til de private barnehagene uforutsigbar og utrygg, ønsker vi at fremtidig regelverk og finansiering må handle om kvalitet, og om hvordan barnehagesektoren samlet kan levere høyere og jevnere kvalitet i tilbudet til barna. Dette verbal forslaget åpner for en mistillit ovenfor foreldre, ved å antyde at de ikke vet selv hvilket tilbud som er best for dem og deres barn. Den viser også en manglende forståelse for at de private trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge langsiktig for hvordan de skal drive kvalitetsutvikling. I praksis så pulveriserer SV nå sitt eget og kanskje historiens beste reform her til lands, med bakgrunn i en forkvaklet ideologi om at det offentlige er de som er best på å levere velferdstjenester.


Den aller største suksess faktoren for de som ønsker å starte opp et tilbud er forutsigbarhet. Med forslaget som nå er fremmet, med at det ønskes å tidsavgrense tilskuddet til de private barnehagene, vil man i praksis rasere det private tilbudet. Det er ingen som vil etablere et tilbud og satse penger og tid på noe de ikke vet om har livets rett ved neste korsvei. Tidsavgrensning vil fjerne all forutsigbarhet som er fundamentet for i det hele tatt å kunne drive noen form for tjenesteyting.


I Sandefjord har vi behov for flere barnehager, særlig i pressområder, løsningen er ikke da og gjøre det vanskeligere for det private engasjementet som tross alt bidrar betydelig til et mangfoldig tjenestetilbud innenfor barnehagesektoren.


La det ikke være noen tvil om hva vi i Sandefjord FrP mener:

  • Sandefjord FrP ønsker et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi vil sikre at også de private barnehagene får rammevilkår til å kunne fortsette driften og gi et godt tilbud. Barnehagen skal sammen med foreldrene gi et godt grunnlag for at barna blir trygge og sosiale.

  • Sandefjord FrP mener det er et godt barnehagetilbud som er viktig – ikke hvem som driver det. Både kommunale og private er egnet til å levere et godt barnehagetilbud

Nå i 2023 er det 20 år siden barnehageforliket la grunnlaget for en av de største suksesshistoriene innenfor offentlig finansiert velferd i Norge.


Det er ikke gitt at alt som var riktig politikk i 2003 er riktig politikk i 2023. Men når ny politikk skal utformes, må vi bygge videre på det som er bra og som fungerer – ikke rive det ned. Enn så lenge får vi håpe velgerne forlater SV for denne saken, slik partiets visjonærer tydeligvis har gjort for lenge siden..

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page