top of page

Hva om SV så litt færre spøkelser, det hadde vært noe..

Flere av SV’s listekandidater var ute i Sandefjords Blad 10.08.23 der de tar til orde for at FrP og Høyre har ansvaret for utfordringene med fattigdom i kommunen, og mener at partienes egen oppfatning av de siste 10årene fremstår som hul.


Nå skal ikke jeg gi meg i gang med å argumentere mot de fleste faktiske forholdene de presenterer, da vi må erkjenne at mange sliter økonomisk, og det må vi ta på alvor.


Men det er en påstand i SV’s innlegg jeg ikke kan la stå uimotsagt, og det er SV’s noe ufine angrep mot dem de selv beskriver med følgende sitat; “I kontrast til fattigdomsutviklingen er det i Sandefjord en opphoping av innbyggere som troner blant landets rikeste. 15 % av dem er nullskattytere.”


Selv når Bjørn Ole Gleditsch (H) konfronterer listekandidatene med denne noe absurde påstanden, så fortsetter SV hardnakket å mene at de har denne informasjonen fra skattelistene, i sitt tilsvar i avisen 25.08.23. Der viser de til følgende; “Det er fra skattelisten; Sandefjord har 54 916 skatteytere. Av disse betaler 8 754 (15,9 %) ingen skatt.”.


Det blir utfordrende når vi har et parti som av ideologiske grunner helt ukritisk misbruker data og vrenger den slik at den fremstår som en sannhet. Det er denne type ukritisk sverting som er med på å skape splittelse i samfunnet der vi får en “oss mot dem” retorikk, som selv SV bør holde seg for gode til.


Det faller på sin egen urimelighet å påstå at det skal finnes nær 9 tusen personer i Sandefjord som skal være så bemidlet at de har incentiver og ressurser til utnytte systemet til et nivå der de betaler 0 i skatt. Når vi ser av de samme skattelistene at de 100 “rikeste” i kommunen betalte inn nesten 300 millioner i skatt det samme året som SV viser til, er det nesten imponerende hvordan de kan komme med slike påstander. Hvis vi har så mange tusen innbyggere i kommunen som har mer ressurser enn disse 100 så burde vi vært en særdeles velstående kommune.


Kan være at vi finner de som ikke betaler skatt blant de 30% av innbyggerne som dette året hadde en inntekt på under 200 tusen i de samme listene?


Fremfor å kriminalisere de som tross alt bidrar med en anseelig sum i skatteintekter så burde SV i større grad se til oss i FrP om de er ute etter løsninger på de utfordringene vi har i samfunnet.


FrP mener løsningene ligger i å begrense det harde skatte, avgifts og prisnivået vi har her i landet på strøm, mat og drivstoff. Et tiltak som beviselig hadde dempet inflasjonen slik at Norges Bank hadde sluppet å sette opp renta til over smertegrensen for mange. På den måten ville alle fått beholde mer av den inntekten de hadde og færre ville oppleve en utfordrende trang økonomi. Så det blir å kaste stein i glasshus , når de selv sitter med verktøyene til å lempe på utfordringene, men heller legger all energi i å “ta de rike” til et nivå vi sjeldent har sett i norsk historie.


For å dra det litt mer ned på lokalt plan, siden SV er ute etter løsninger, Det ikke uten grunn at Sandefjord FrP er så opptatt av å være mot bompenger og eiendomskatt. Vi vet at dette er avgift og skatt som rammer de med minst aller mest.


Så vet jeg at det ikke ligger i SV’s natur å bidra til å skape verdier og vekst, men kun hente ut til det svir fra de som har. Her har SV mye å lære..

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page