top of page

Henger Sandefjord FrP seg villig på?

Sandefjord FrP henger seg villig på Høyre, eller Sandefjord FrP dilter etter Høyre?


Britt Rønning har skrevet et innlegg på Sb.no om lokalvalg Hvor hun ytrer synspunkter om valg, politikere og de politiske partier. Det er skribentens synspunkter, men jeg finner ikke alle påstander helt korrekt. Jeg har skjønt at også noen av byens innbyggere har en oppfatning av at; Sandefjord FrP henger seg villig på Høyre, eller at Sandefjord FrP dilter etter Høyre? Dette er direkte feil!


Jeg er enig i at det har skjedd noe rart, Arbeiderpartiet og Høyre har gått sammen i flere saker denne perioden. Det har skjedd når det ikke har vært enighet med partiene de samarbeider med (FrP, SP og KrF).

Da er det jo ganske rart at Sandefjord FrP samtidig "henger seg villig på"?

Sandefjord FrP har utarbeidet et ganske så omfattende valgprogram, som vi alltid gjør. Det er den politikken vi forsøker å gjennomføre. Vi har gruppemøter og konkluderer i saker som skal til politisk behandling.


Deretter så møter vi samarbeidspartiene for å se hva vi kan få gjennomslag for, noen ganger så kommer vi til enighet med Høyre, det er en del saker vi er grunnleggende enige om, andre ganger så forhandler vi om løsninger. Går ikke det så fremmer vi våre forslag og står alene, vi er forskjellige partier.


Britt Rønning nevner gode eksempler på saker av interesse i sitt innlegg: Carlsenkvartalet, Tivolitomta, Nygård sykehjem, fergetrafikken, skoletomta på Vesterøya, Rødsåsen, Høgenhall, Og dette er eksempler som viser at vi ikke "dilter eller henger oss på"


  • Carlsenkvartalet- Sandefjord FrP ble alene om å gå for reguleringsforslaget fra 2019 og krav om flytting av vei. Vi stemte mot det siste reguleringsplanforslaget, hvor veien ble liggende.

  • Tivolitomta- Sandefjord FrP fremmet forsalg om å leie lokaler til nytt bibliotek i "norske liv" bygget ved torvet, Vi har stemt mot planer om nytt bibliotek og kulturskole på Tivolitomta, dette er vi alene om.

  • Nygård Sykehjem, Sandefjord FrP var ikke for utvidelse av Nygård Sykehjem, vi ønske nytt sykehjem på Haukerød, med fokus på demens.

  • Ferjetrafikk, Sandefjord FrP er det eneste partiet som har fremmet forslag om å fortsette ferjedriften etter 2030, vi stemte mot gjennomføring av mulighetsstudie av indrehaven med ferjedrift, Sandefjord FrP var alene om det.

  • Skoletomta på Vesterøya, Sandefjord FrP er for ny skole, men vi stemte mot tomtevalget.

  • Rødsåsen, Sandefjord FrP stemte mot boligplanene på Rødsåsen, noe som gjorde at det ikke ble flertall for utbygging.

  • Høgenhall, litt rar sak med lang historikk. Sandefjord FrP var den gang i mot en områdeplan med høy boligutbygging. Det ble vedtatt, saken ble liggende i nesten 10 år med byggeforbud i påvente av en plan.

Det er flere saker, mobilitetsplanen, bompenger på vei fra Tassebekk, endring av hentefrekvens restavfall, mottak av flyktninger, flagging på offentlige flaggstenger og skolesekretærfunksjonen for å nevne noen flere.


Så det stemmer ikke at vi dilter eller henger oss på, vi jobber med saker og kommer til en konklusjon om saker i henhold til Sandefjord FrP sin politikk og hva vi har gått til valg på. Vi jobber målrettet og er muligens ganske forutsigbare.


Og ja, det skjer ofte at Sandefjord FrP og Høyre er enige, derfor står vi fortsatt på, for å sikre et rent flertall med Høyre ved dette valget, vi jobber godt sammen om å finne løsninger til det beste for Sandefjord, på kort og på lang sikt.


Men ønsker man mer av det Sandefjord FrP jobber for, så må du stemme på Sandefjord FrP, det gir oss mulighet til å komme styrket ut av forhandlinger vedrørende viktige saker for Sandefjord.

Vi har ingen målsetting om å vippe Bjørn Ole Gleditsch ut av ordførerstolen, til det er han alt for populære og han gjør en god jobb som ordfører, men vi ønsker å sette større preg på utviklingen av Sandefjord gjennom klare politiske vedtak. Det er til slutt faktisk valgresultatet som avgjør.


Vi må ikke glemme at vi stort sett har det bra i Sandefjord, det finnes alltid saker og områder som kan bedres og det skal vi jobbe målrettet med. Situasjonen som nå har oppstått på Nygård er et godt eksempel på hvordan det ikke skal være, dette skal vi følge opp.


Vi er spesielt opptatt av eldreomsorgen og barn og unge. Det at det nå er mye mobbing på skolene, det at vi har en utvikling av ungdomskriminalitet er alvorlig. Vi skal jobbe for at denne utviklingen skal snu, men vi ser også at det er en utvikling i hele landet, her må det nok også nasjonale grep til.


Vi er nå en av få kommuner igjen som ikke har eiendomsskatt eller bompenger, for oss handler det om å holde skatter og avgifter for innbyggerne lavest mulig.

Jeg håper du vil vurdere å gi din stemme til Fremskrittspartiet ved høstens kommunevalg! Vi er et selvstendig parti, med et godt valgprogram.

95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page