top of page

Har venstre stemt ned FrP forslag om skoleuniform?

Det er grunn til å bli skuffet når Venstre sin gruppeleder i sitt innlegg på SB.no 6. mai hevder at Sandefjord FrP har foreslått å innføre skoleuniform i Sandefjord. Det er direkte feil og jeg forventer mer av Venstre sin gruppeleder.


Sandefjord FrP sendte inn en interpellasjon (spørsmål) til ordfører i kommunestyret den 21. mars. Spørsmålet var som følger:  Vil ordfører sørge for at det blir lagt frem en sak til politisk behandling som ser på fordeler og ulemper ved innføring av skoleuniform i grunnskolen i Sandefjord. Det er eleven som skal være i fokus i en slik sak. Vi ønsket kunnskap og debatt om dette fordi mange barn blir mobbet på grunn av klær/mote. Noe mange elever selv bekrefter. Vi er villige til å vurdere alle muligheter for å redusere mobbing.


Ordfører sa nei, så vi har ikke fått en sak og vi kommer ikke til å få en sak som vurderer fordeler og ulemper med skoleuniform.

Camilla Bilstad Johannesen skriver følgende i sitt innlegg: FrP har foreslått skoleuniform og satt likhetstegn mellom uniform og å få bukt med mobbing.

Det er ikke bare misvisende, men direkte feil og jeg blir oppriktig bekymret på om man følger med og forstår det som behandles politisk. Men jeg leser i innlegget at Venstre mener de sitter på fakta når det kommer til skoleuniform og mobbing, mens FrP ønsket kunnskap og har på ingen måte tatt stilling til om skoleuniform ville vært et godt virkemiddel eller ei.


Sandefjord FrP ønsket kunnskap om fordeler og ulemper ved bruk av skoleuniform i grunnskolen, men vi har aldri foreslått at det skal innføres.

Mobbingen må bort

Jeg leser at Venstre vil fortsette å satse på det de tror fungerer og at de har fått gjennomslag for et team som skal hjelpe elever og lærere å håndtere mobbesaker, det forslaget støttet FrP. Men vi ønsker ikke bare å håndtere mobbesaker, vi ønsker å redusere mobbingen. Derfor ser vi på skoleuniform, mobilfri skole, strengere praksis ved å flytte den som utfører mobbing fra skolen og andre tiltak. Dette er ikke lett, men vi er villige til å vurdere alle virkemidler.


Kutt i kommunalområdet

Vi har blant annet kjempet for å beholde skolesekretærer ved skolene.

I møte i hovedutvalg- kunnskap, barn og unge den 24. april 2024 så fremmer FrP forslag om å ikke gjennomføre kutt i skolesekretærfunksjoner/-stillinger i 2024, og innsparingene for 2025 vurderes i forbindelse med rammesaken, (det burde selvfølgelig stått tertial/rammesak i dette forslaget.)


Vi ønsker ikke å kutte 2 millioner i 2024 og 4 millioner i 2025. Vi ønsker skolesekretærfunksjon ved den enkelte skole og at det er nok ansatte administrativt til å bidra til en god skolehverdag.

Vårt forslag blir nedstemt av Venstre, Høyre og KrF. De ønsker at kutt skal gjennomføres for 2024, men vurdere 2025 på nytt i rammesaken. Det er skuffende å se debatten fra møtet hvor de vedtar å gjennomføre kuttet på 2 millioner for 2 halvår i 2024. Det vises til at det er lagt inn inn i budsjettet, ja det stemmer, men iverksettelse av kutt skulle ikke skje før sak var lagt frem til politisk behandling. Og det var det saken de behandlet i dette møte handlet om.


Spørsmålet mitt blir da hvorfor gjennomføre kutt i 6 måneder for så reversere det igjen 2025?

Sandefjord FrP vil jobbe for å redusere mobbing i skolen, vi vil holde debatten i live og vi vil vurdere alle tiltak som kan bidra til å redusere mobbing. Så må vi erkjenne at storting og regjering må gi lærere og skoleeier større handlingsrom og bedre verktøy til å håndtere skoledagen. Vold mot elever og lærere, mobbing og tilgang på rusmidler i skoletiden må bekjempes.

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Yorumlar


bottom of page