top of page

Har du hørt om vaffel pedagogikk?

Oppdatert: 4. mai 2023

Dårlig skoleopplæring for utviklingshemmede, er ikke det greit da?

De får en gavepakke fra NAV når de blir 18 år.


Utviklingshemmede går igjennom 10 år på grunnskolen. Der gjør assistentene mye av jobben. Hvor er spesialpedagogene? De burde ha vært der for eleven.


- Skoleløpet for utviklingshemmede burde løftes for å få flest mulig ut i jobb.


Det siste året i grunnskolen burde det legges vekt på om du vil klare yrkesretta linje på videregående. Nesten alle får tilbud om en spesialskole som er tilrettelagt for utviklingshemmede.


- Det som er viktig er at skolen skal gi opplæring for alle barn og unge, uansett funksjonshemming. Har du hørt om vaffel pedagogikk?


Det er tilbudet på videregående skole, som jeg så når min sønn gikk på videregående. Han var den eneste jeg visste om da, som hadde lekser fordi jeg som mor krevde det i hans indviduelle opplæringsplan. Da kan en stille seg spørsmålet. Har ikke utviklingshemmede vanligvis lekser på videregående? I istedenfor opplæring ble det spist nok av vafler og gått turer. Når dette skjer så kan andre «vanlige» barn få bli med. Dette er omvendt inkludering. Trist men sant. Derfor ordet vaffel pedagogikk.


- Skolen må bli et opplæringssted ikke et oppholdssted.


Jeg mener at det må legges til rette for at flest mulig kommer innenfor arbeidslivet. Jeg kjenner til 2 stykker som jobber i butikk. Jobben de gjør med å fylle på varer går meget bra. De er pliktoppfyllende og det er lite fravær, de blir inkludert sammen med alle oss andre. De er stabile og har en motivert arbeidskraft. NAV burde komme inn mye tidligere for å vurdere deres arbeidsevne. Hva med å bruke arbeidsplasser direkte for å teste ut de utviklingshemmede å få svar på den faktiske ferdigheten personen har?


Fremskrittspartiet vil.

Ha nok tilgjengelige tiltaksplasser.

Bidra til å styrke samarbeide mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud, næringslivet og de videregående skolene.

Styrke tilrettelegging tilskuddsordningen på arbeidsplassene.

Innføre et fleksibelt lønnstilskudd for å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet.

Vi må få flere unge ut i jobb.


Til deg som arbeidsgiver.

Synes du det er en god ide å ansette en person med utviklingshemning til din bedrift?


Min mening er.

Skolen må bli et opplæringssted ikke et oppholdssted.

Flest mulig ut i arbeidslivet.

Mange utviklingshemmede kan gjøre en god jobb, vi må legge til rette.

NAV kan ikke fortsette å gi dem en gave om å bli ufør resten av livet. Det er flere der ute som vil jobbe.

248 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page