top of page

Fritt brukervalg bør være en selvfølge

FrP mener at det viktigste er god helsehjelp, uavhengig av hvem som tilbyr tjenesten.

Fremskrittspartiet vil at fritt brukervalg skal være en rettighet for alle brukere og pasienter som mottar helse og omsorgstjenester.


Valgfriheten gir økt kvalitet og service.


Regjeringen vil legge frem et forslag for Stortinget om å oppheve lovregelen om godkjennings modellen for fritt brukervalg. De vil frata folket valgfriheten.

Det ligger mørke skyer over oss da vi ser at det kan bli flertall for dette.

Hvordan kan vi merke dette i vår Kommune?

Det ble fattet et vedtak om oppstart av fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og praktisk bistand.

BPA er satt i gang med denne modellen og fått inn 17 leverandører som ønsker å gi tjenester i Sandefjord. Nå håper vi at dette kommer på plass før ny lov trer i kraft.

Ved ny lov så vil fritt brukervalg bli begrenset brukervalg.

Da kan valget bli 4 leverandører som kommunen velger ut for oss.

Et tilbud om private tjenester vil du få, men vi i FRP så frem mot det frie valget i vår kommune.


Valgfrihet på praktisk bistand har ikke administrasjonen i Sandefjord kommune startet opp med enda. Vil konsesjon bli utlyst eller vil regjeringens endringer tre i kraft før dette kommer på plass?


Hvorfor har administrasjonen brukt så lang tid på å få dette på plass?

Vedtaket sa noe om at dette skulle gjennomføres så raskt som mulig.

Hadde de prioritert dette så hadde det vært oppe å godt nå og det ville vært eldre som kunne velge hvem som skulle handle og vaske hos dem.


Fremskrittspartiet ønsket også fritt valg for helsetjenester, men fikk ikke flertall i saken.

255 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Σχόλια


bottom of page