top of page

Farlig retorikk fra Rødt i Sandefjord

Silje Mikkelsen Haugelund fra Rødt skrev et innlegg i Sandefjord Blad 29.04.22, der hun oppfordrer til motstand mot SIAN


Men er det motstand ovenfor SIAN , eller er det en generell begrensning av ytringsfriheten hun er ute etter? Når vi vet hvilken ideologi Rødt står for så kan vi bare se østover for å få svaret på hvor fritt land Rødt egentlig mener vi bør kjempe for. Dette er ikke et samfunn jeg ønsker for Norge.


Rødt, sammen med store deler av venstresiden i Norsk politikk har i en årrekke jobbet aktivt for å begrense den innvandringskritiske debatten ved å stemple alle de som er uenige med deres politikk som rasister. Nå tar hun til orde for å kriminalisere de resterende ytringene. Dette mener jeg er en farlig sti å bevege seg ut på.


Grunnlovens §100 blir stadig utfordret av de som lar seg krenke på vegne av seg selv eller helst andre. Det er påfallende få religiøse som deltar i den offentlige debatten om temaet, utover å ta til orde for at det innføres forbud mot det de opplever som krekende.

Jeg savner at de som mener det SIAN sier er feil, å komme med argumentasjon og fakta som forteller oss noe annet. Istedenfor så kommer man utelukkende med påstander om løgn, og tyr som vanlig til rasismekortet.


Jeg identifiserer meg ikke med SIAN, men jeg vil strekke meg langt for å verne om ytringsfriheten. Legger vi begrensninger på friheten til å ytre seg så vil dette få uante konsekvenser for demokratiet og vi vil bli et splittet samfunn med problemer vi ikke aner omfanget av.


Det overrasker meg også at Silje velger å legge seg på en linje der hun viser sympati for demonstrantene, hun tar altså ikke avstand fra de handlingene, og den volden som ble utført i byen vår.


Det er hevet over enhver tvil at dette handler om mer en SIAN, ved at motdemonstrantene benyttet vold og trusler både lenge før SIAN i det hele tatt var ankommet, og lenge etter at de hadde forlatt området. At man ikke tar avstand fra at lokale og tilreisende tillater seg en oppførsel de færreste av oss noen gang har opplevd syns jeg er bekymringsfullt fra en folkevalgt som har et ansvar for alle innbyggerne i kommunen vår, ikke bare de som er enige med henne.


Istedenfor så oppfordrer hun til at man snur ryggen til SIAN, slik også mange andre politikere i kommunen oppfordrer til. Svaret til venstresiden er altså å kneble den offentlige debatten på temaer de selv ikke støtter. Hva slags samfunn får vi dersom vi skal tie ned alt som er vanskelig å snakke om.


Det er viktig å huske at religionsfriheten også har begrenset vern i loven, og vold er aldri en akseptabel løsning.

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page