top of page

Etanolinnblanding i bensin – en fordel?Innblanding av etanol i bensin skaper vanskeligheter for mange eldre kjøretøy, båter og motorredskap som gressklippere, motorsager osv. Motorene er ikke bygget for etanolinnblanding og dette tærer på både slanger og pakninger som kan gi lekkasjer og fare for brann. I ytterste konsekvens kan liv gå tapt.


Dette er påstander fra veteranbilorganisasjoner og båtlivsorganisasjoner i Norge. De mener at det er over 550 tusen motorer i biler og båter som kan bli ødelagt med påfølgende havari med denne bensintypen.

På denne bakgrunn stilte Stortingsrepresentant Morten Stordalen følgende spørsmål til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Stortinget nylig:


Ifølge Drivkraft Norge skal bensin 95 oktan E10 nå etableres som bransjestandard. Innblanding av etanol i bensin skaper problemer for mange eldre kjøretøy og det er anslagsvis 300 000 entusiastkjøretøy i Norge som ikke bør bruke en slik bensinkvalitet. Utover dette er det også en betydelig andel av landets fritidsbåter som ikke bør bruke den nye bensinkvaliteten. Vil statsråden ta et initiativ for å etablere 98 oktan E0 som sikringskvalitet for bensin slik at det sikres at man i hele landet har tilgang til etanolfri bensin?


Svaret fra statsråden var nok noe unnvikende, og ikke mye til hjelp for dem som er opptatt av sin gamle veteranbil, sin trygghet til sjøs eller hva med gressklipperen.

Svaret gjengir jeg her:


Kvaliteten på drivstoff er regulert i produktforskriften. Det er forskriftsfestet at minst 4 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veigående bensinkjøretøy per år skal bestå av biodrivstoff. Når bransjen nå velger å tilby E10, dvs. innblanding av inntil 10 volumprosent bioetanol i bensin, er dette et valg som bransjen selv tar bl.a. for å overholde kravet på 4 volumprosent i nevnte forskrift. Innblandingen er altså høyere enn dette kravet i forskriften. Salg av drivstoff foregår som representanten er vel kjent med i et marked. Jeg mener derfor det må antas at bransjen har lagt forretningsmessige forhold til grunn for beslutningen om å tilby E10. Statens medvirkning i dette markedet er å etablere noen rammevilkår, mens bransjen gjør sine vurderinger og tilpasninger innenfor disse rammene. Regulering av dette markedet for å sikre tilgang til E10 over hele landet, ville i praksis bety at staten skulle pålegge bransjen å tilby et produkt bransjen ikke finner regningssvarende å selge. En slik praksis vil generelt være svært uheldig. Ofte fører den teknologiske utviklingen også til at både kjøretøy og andre gjenstander ikke kan beholde sin opprinnelige funksjon. Jeg ser nå ingen gode løsninger for å innføre en statlig ordning for å sikre tilgang til etanolfri bensin, men jeg har merket meg synspunktene fra bilentusiastmiljøene.


Når en da får erfare at alle bensinstasjoner i Andebu heretter kun vil tilby 95 oktan E10 og innbyggere som er veteranbileier må helt til Tønsberg eller Sandefjord for å få fylt 98 oktan, kunne en faktisk ønske seg en regulering og pålegg til bransjen om at 98 oktan må være tilgjengelig på alle landets bensinstasjoner. Miljøgevinsten forsvinner fort når anslagsvis 300 tusen entusiastkjøretøy må kjøre milevis for å få riktig tilpasset bensin for ikke å ødelegge motoren. Ikke å forglemme tryggheten til sjøs. Her må alle marinaer ta et ansvar.


Vidar Andersen

Sandefjord FrPFoto: Liv Inger Monsen

134 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page