top of page

Et Høyre uten et sterkt Sandeford FrP kan skape stor uforutsigbarhet

Siste måling viser at Høyre står sterkt, og sammen med Sandefjord FrP manlger de kun 2 mandater for å få flertall i kommunestyret de neste 4 årene. Det er ingen tvil om at det kun er Sandefjord FrP som vil kunne garantere en ren borgerlig politisk ledelse, men det avhenger av at Sandefjord FrP får nok oppslutning i årets valg.

Et annet samarbeidsgrunnlag vil kunne skape større uforutsigbarhet og dårligere rammevilkår i neste periode.


Både Høyre og Sandefjord FrP har en politikk der de store linjene og målene peker i samme retning, men det er variasjoner i hvordan oppgavene bør løses.


Høyre vil ikke klare et flertall alene, så de er avhengige av å samarbeide med ett eller flere andre partier. Spørsmålet velgerne må stille seg er hvor mange partier ønsker de skal sitte i den politiske ledelsen de neste 4 årene. Uforutsigbarhet vil øke proporsjonalt med antall.


Sandefjord FrP - har vært tydelig på at vi ikke vil bruke penger på å bygge bibliotek og kulturskole på tivolitomta, vi vil prioritere helse, omsorg og grunnskole.


- Vi er det eneste parti som har stemt for fortsatt ferjedrift, vi har ikke glemt alle arbeidsplassene.

- Vi vil ha større valgfrihet i tjenestetilbudet, du skal kunne velge bort noe du ikke er fornøyd med.

- Vi ønsker stabile og trygge rammevilkår for næringslivet, vi ønsker flere etableringer av ulike bransjer. Vi må sikre jobb til alle.

- Vi har vært tydelige på nei til bompenger og vi er det eneste partiet som har stemt i mot alle forslag om by-pakker og bompenger.

- Vi skal fortsette å presse på for en avklaring rundt jernbaneovergangen i Stokke

- Vi vil jobbe for å holde skatte og avgiftsnivået i kommunen nede. Ingen trenger økte utgifter nå!

- Vi er selvfølgelig en sterk motstander av eiendomsskatt.


I år er det kanskje viktigere enn noen gang å stemme med dette i minnet, for er det noe Sandefjord ikke trenger i det viktige arbeidet vi står ovenfor, så er det mer ufortusigbarthet. Sandefjord trenger fremdrift og Sandefjord trenger mer enn noen gang et sterkt Sandefjord FrP.


Godt valg - din stemme betyr noe, så bruk retten din til å påvirke, støtt opp under det viktige arbeidet kommunen står ovenfor.

62 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page