top of page

Er det visjonært å begrense mangfold og valgfrihet?

SV sin kandidat i Sandefjord, Sara Ude Hasle med støtte fra stortingsrepresentant Grete Wold, forsøker - dog noe tannløst - å overbevise meg om at deres visjonærer er høyst levende. Det kan ikke sies å være noe visjonært i å frata foreldre den valgfriheten de har for seg og sine barn. Men at det oppleves ideologisk er det liten tvil om.


Hvor er det blitt av SV's visjonærer? Sandefjord Blad Papirutgave 9.mai. 2023

Senest på torsdag 25 mai kunne vi høre en nesten 40 minutter lang debatt i kommunestyret om behovet for barnehageplasser i kommunen. Når vi da vet av tall fra 2022 at nesten 2 av 3 barn i Sandefjord går i private barnehager, oppleves det lite forutsigbart og politisk utviklende å endre rammevilkårene negativt. Private barnehager står for en stor del av mangfoldet, og 3 av 4 profilbarnehager er private.


Så er ingen uenig i at useriøse aktører bør fratas muligheten til å drive, men tilsynet innenfor barnehager er velfungerende, og bedre enn i mange andre sektorer der det offentlige i stor grad har monopol på velferdstjenester. Da blir det helt feil medisin slik SV nå tar til orde for, at kommunene skal kunne benytte blant annet tidsbegrensning i tilskudd som et politisk maktmiddel.


For vi har alt tidsbegrensning i barnehagesektoren, gjennom foreldres valg. Private barnehager er helt avhengig av at foreldre søker seg til deres plasser og takker ja, kun da får de tilskudd. De må levere et godt tilbud, samt opprettholde et godt renommé, for å bli valgt. Derfor opplever også private barnehager at de scorer høyere i undersøkelser, nettopp fordi de må bevise kvalitet, noe de kommunale barnehagene ikke i like stor grad er avhengige av. Det skaper kvalitetsutvikling, slik at også kommunale barnehager aktivt fokuserer på å bli bedre, som igjen kommer barna tilgode.


En tidsbegrensning i tilskudd, vil tvertom skape usikkerhet. En usikkerhet som vil medføre at flere private kvier seg for å satse, de vil få problemer med feks. lån slik at de kan investere i barnehagen. De risikerer også færre søkere, dersom foreldre ikke vet om barnehagen eksisterer om 2 til 5 år. Foreldre ønsker gjerne stabilitet, og kanskje ønsker de at sine fremtidige barn skal gå i samme barnehage, men med tidsavgrensning så tvinges de til å velge en annen barnehage. Vi risikerer da at foreldre velger vekk gode barnehager, som igjen risikerer å måtte avvikle.


Økt kommunal styring, og regjeringens barnehage strategi, skaper usikkerhet. SV sine representanter argumenterer for at de ikke ønsker at små private barnehager skal selge til utenlandske “velferdsprofitører”. Da er det et paradoks at politikken som SV og regjeringen nå fører, er en av hovedårsakene til at små aktører vil se seg nødt til å selge, nettopp for å overleve.
Det faller det på sin egen urimelighet å påstå at høyresiden har en likegyldighet til hvem som eier barnehagen uten å ta med at det selvfølgelig fordrer at kvalitet og drift er tilfredstillende. Fremskrittspartiet kjempet sågar for å reversere kuttet i pensjon til private barnehager som regjeringen kuttet i sitt budsjett, i et forsøk på å få færre barnehager. At investorer nå velger å flytte til Sveits, er en nedrig uttalelse om formålet med tiltakene er å forhindre kapitalflukt. Dagens regjering med støtte fra SV har systematisk gått inn for å tappe private selskaper’s kapital via massiv økning i skatter og avgifter, og når reaksjonen de får er at skattepengene reiser til Sveits burde de gå i seg selv å se på sin egen politikk, ikke hentyde at det er griskhet ligger bak.


Det narrativet som forsøkes solgt inn hos det norske folk - om at en stor del av pengene bevilget til private barnehager går fra “barn til børs” - er med andre ord helt feil. I 2021 hadde private barnehager et offentlig tilskudd på 86%, resten ble betalt via foreldrebetaling. Av dette satt barnehagene i den private delen av barnehagesektoren igjen med en driftsmargin på 2,9%. Andre tjenesteytende næringer har i snitt en driftsmargin på 7,5%.


Likhet i tilgang til å velge barnehage sikres gjennom maksprisen.


Om vi skal få nok, og ikke minst et godt barnehagetilbud i Sandefjord Kommune, så er vi utvilsomt avhengige av både kommunale og private aktører. Vi bør derfor være ydmyke og sende en stor takk til de som gjør en formidabel jobb for barna våre hver eneste dag, ikke gjøre hverdagen deres mer uforutsigbar.

41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page