top of page

Er det mulig å løse strømpriskrisen?

Via oppslag i media, innlegg på Facebook og andre sosiale medium - er det mange mer eller mindre kreative forslag på hva som må til for å løse den strømpriskrisen vi nå er midt oppe i.

Alt fra å kutte kabler til å melde oss ut av EØS, til fastpris og 100% strømstøtte. Bare det å kalle det strømstøtte blir helt feil for meg.


Regjeringen på sin side ser ut til å ha mer enn nok med å tåkelegge diskusjonen med argumenter som at de “følger situasjonen nøye”, “skal se på tiltak i neste statsbudsjett”, “vi er forpliktet til å opptre solidarisk med Europa” og andre argumenter som verken er realistiske eller vil løse noe som helst på kort sikt.


Vi er endt opp i en situasjon der strømprisene bare øker og alle har gått ned i skyttergravene og skylder på hverandre, men det er få eller ingen som diskuterer konstruktive løsninger.


Har vi snudd alle steiner?

Jeg har et par “steiner” jeg ønsker å få svar på som jeg mener ikke har vært diskutert, ei heller vurdert i det offentlige ordskiftet. Vi er et demokratisk land, i denne saken opplever jeg ikke en åpen debatt, men at “noen” har en egeninteresse som gjør at de motarbeider en opplyst og ærlig diskusjon.


Jeg må ta forbehold i dette innlegget om at jeg ikke har nok kunnskap om det jeg uttaler meg om. Til mitt forsvar så er det kompliserte temaer og mange lover involvert. Men utifra det jeg har klart å lese meg opp på, så mener jeg det finnes muligheter som ikke er evaluert godt nok når det kommer til både økt kraft produksjon, men også hvordan kraften selges i markedet.


Energiloven § 1-2.(Formål)

Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Vi kan vel tillate oss å argumentere for at denne paragrafen ikke er ivaretatt i disse dager?Energiproduksjon

Et av tiltakene det sies vil ha en effekt på dagens strømpriser er en betydelig økning i produksjonen av energi.
Regjeringen sin løsning på dette er det “nye industrieventyret Havvind”, som mange mener verken vil gi nok kraft, eller billigere priser, og uansett er år frem i tid.

Det snakkes heller ikke om at vindmøller også dreper et betydelig antall insekter.Kjernekraft er det også liten vilje til å benytte her til lands. Jeg mener forslaget til Jon Hustad om å bygge et kjernekraftverk ved inntaket til hver av de nye sjøkablene ville være en veldig god løsning.


Når det kommer til vannkraft så er det sterke krefter for å begrense mer utbygging, da vi har vernet de vassdragene som kunne vært aktuelle.

Vi har et skattesystem som kan være i direkte konflikt med ønske om mer kraft. Kraftproduksjon med turbiner over 10MWh skattelegges med en ekstra grunnrenteskatt, mens turbiner under 10MWh kun skattelegges med selskapsskatt.

Et legitimt spørsmål vil da være om det finnes et betydelig antall kraftverk rundt om i landet - som av skattemessige årsaker - har valgt å bygge kraftverk med mindre turbiner enn det vannføringen potensielt kan produsere, utelukkende for å slippe å skatte?


Det finnes over 1700 vannkraftverk i Norge, dersom et større antall av disse har muligheten til å oppgradere sine turbiner, vil vi da potensielt kunne hente ut betydelige mengder med kraft?

Det er jo en falitt erklæring dersom det skulle vise seg at vi ikke har hentet ut dette potensialet av skattemessige årsaker?


Innenfor jordbruket er bonden pliktig å dyrke jorda de har tilgjengelig, burde ikke kraftprodusenter ha en plikt til å utnytte kapasiteten i vannet maksimalt?

Er det “samfunnsmessig rasjonelt” (rasjonelt betyr også fornuftig) og akseptere noe annet gitt den situasjonen vi står i?


Energimarked:

Kraft til norske forbrukere formidles på Nordpool der tilbud og etterspørsel definerer prisen kunden må betale. I tillegg selger Statkraft strøm på langtidskontrakter direkte til blant annet kraftkrevende industri.

Slik jeg har forstått det så meldes det da inn til Nordpool hva som er solgt direkte slik at dette holdes utenom børsen.


I europa finnes det mange kraftbørser også innenfor det enkelte land, det er så langt jeg kan finne i lovverket mulig å ha flere også her i Norge.

Betyr ikke det at vi kunne opprettet et nasjonalt marked, for salg av strøm i Norge, mens den energien som ble solgt via Nordpool i første rekke var tiltenkt det internasjonale markedet.

Jeg kan ikke forstå annet enn at dette på kort sikt ville løst energipriskrisen frem til Norge klarer å øke produksjon av energi, nok til at markedet kommer tilbake på et nivå der vi kan opprettholde den konkurransefordelen det er å ha billig ren kraft her til lands?


Det vil nok være sterke markedskrefter for ikke å gå for en slik løsning, men om vi da går tilbake til formålet i energiloven?


Energiloven § 1-2.(Formål)

Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Vil gjerne ha tilbakemeldinger på om mine påstander er helt feil, for her er jeg er som sagt ikke sikker i min sak, og det er heller ingen som har svart meg når jeg har spurt de på løvebakken..

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Комментарии


bottom of page