top of page

Brennpunkt- omsorg bak lukkede dører

Mange reagerte nok da de så på NrK sitt program Brennpunkt- omsorg bak lukkede dører. Det er da ikke sånn vi skal ha det! Jeg kjente på mange følelser, da jeg så programmet, sinne, frustrasjon, sorg, tristhet og skam. Et at verdens rikeste land, vi kan da ikke være stolt av dette? Nå må fokuset flyttes til disse utfordringene og omsorgen vi ønsker for våre eldre og syke.


Det får være grenser hvor gøy det er å leke med EU og andre utenlandske utfordringer, mens man glemmer det som skjer innenfor egne grenser. Norge har ikke dårlig økonomi, det gjelder å prioritere. Det sendes mange penger ut av landet, det bevilges mye penger til formål i Norge som jeg mener nødvendigvis ikke er en offentlig oppgave. Det som bør prioriteres først er helse og omsorg. Nå så vi på nyhetene at regjeringen kutter i overføringen til landets sykehus. Dette strekker seg inn i rekken av politiske prioriteringer og valg jeg finner vanvittig.


Regjeringen fremmer budsjetter og bestemmer overføringene til kommunene. Det er kommunene som skal fordele de pengene til ulike formål i kommunen. Da må jeg se til kommunen jeg bor i, Sandefjord og hvordan er egentlig tilstanden her? Vi har i mange år med de pengene vi har, prioritert nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og ved budsjettbehandlingen nå i desember så reverserte vi kuttet på antall nye sykehjemsplasser. Men er det nok?


Vi trenger full oversikt om vi skal fatte riktige beslutninger i tiden fremover.

Som folkevalgt i Sandefjord så bærer jeg selvfølgelig en del av ansvaret for hvordan tilstanden er, men jeg føler ofte at vi ikke får det fulle og hele bildet uten at jeg nå angriper noen for det. Avsløringen i programmet Brennpunkt gjør at jeg vil skaffe meg bedre innsikt i hvordan situasjonen i Sandefjord er og vil derfor stille Kommunedirektøren følgende spørsmål i formannskapets møte 31. januar:


  1. Hvor mange søkte om sykehjemsplass i Sandefjord kommune i 2021 og 2022?

  2. Hvor mange ble innvilget og hvor mange fikk avslag i 2021 og 2022?

  3. Hvor mange personer anser administrasjonen at har et reelt behov for sykehjemsplass i Sandefjord Kommune, basert på kunnskap i fra hjemmesykepleien?

  4. Hvor mange brukere betjener hver enkelt i hjemmetjenesten/hjemmesykepleien?

  5. Hvor mye tid er satt av til hver bruker?

  6. Hvordan er språksituasjon, kan alle ansatte kommunisere godt med brukerne?

  7. Har de ansatte til enhver tid den nødvendige kompetansen til å gi kvalifisert hjelp? (medisinering, ernæring og pleie)


Å få svar på disse spørsmålene vil være en god start, vi som folkevalgte må få full innsikt slik at vi kan gjøre riktige prioriteringer.Med vennlig hilsen

Cathrine Andersen

gruppeleder Sandefjord FrP


194 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page