top of page

2024 - Hvorfor ikke nå?

Regjeringen kom i dag med et formelt forslag om å oppløse Vestfold og Telemark, sånn sett en gledens dag. Det som legger en betydelig demper på gleden er tidspunktet. Er dette en så omfattende prosess at man først kan gjennomføre i 2024?


Konsekvensen må jo medføre en "limbotilstand" i Fylkeskommunens arbeid og planlegging? De vil med stor sannsynlighet stoppe/utsette planlagte tiltak, samt nedskalere et foroverlent tjenestetilbud til et minimum. Hvilke incentiver vil Fylkeskommunen ha i 2023 til å gjøre noe som helst? Dersom man mener at denne prosessen er krevende, vil vel det i praksis gjøre Fylkeskommunen handlingslammet det neste halvannet år?


Vi i FrP skulle aller helst sett at hele forvaltningsnivået som Fylkeskommunen representerer ble avviklet, men frem til det skjer så må vi kunne forvente at Fylkeskommunen er effektive, også når det kommer til prosessen med å oppløse Vestfold og Telemark.

Hvorfor skal man vente så lenge på noe som er en ønsket og vedtatt handling? Det er da ingen argumentasjon for å ikke sette i gang denne reverseringen nå? Hva venter vi på?


Er det noe denne regjeringen har bevist så er det at de er best på det å reversere alle de gode tiltakene det forrige flertallet innførte.

Vi ser dessverre det samme av Senterpartiet også her lokalt i Sandefjord, og erfaringer viser at omkamper sjeldent kommer innbyggerne til gode. Det skaper usikkerhet og lite forutsigbarhet for de som ønsker å etablere seg. Ei heller skaper det den tryggheten og friheten som i første rekke ivaretar innbyggernes interesser.


Hva er viktigst - omkamp eller handlekraft?

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page