top of page

10 milliarder nå!

Gode råd er å ikke skrive innlegg når man er sint, men dette sinne ser ikke ut til å gå over, så det blir et innlegg. Jeg har vært aktiv i politikken i mange år, det betyr at jeg har fulgt relativt godt med og jeg mener utviklingen er skremmende. Mer og mer prat og mindre handling!


Nå har vi virkelig fått innsyn i hvordan eldreomsorgen praktiseres enkelte steder og vi ser en uverdighet ved behandling av våre eldre jeg vanskelig kan sette ord på. Noe har gått grunnleggende galt. Jeg gir ikke menneskene som jobber med å gi omsorg skylden, jeg er ikke nødvendigvis ute etter finne en syndebukk. Dette er et resultat av systemet og prioriteringer over tid som gjør at vi er i den situasjonen vi ser i dag.

Spørsmålene blir jo enkle: Aksepterer vi at det er sånn? Skal vi endre kurs og gjøre noe med det?

Jeg mener svaret på det første spørsmålet er NEI. Svaret på det andre spørsmålet er JA

Da tenker nok noen, tja hvordan skal du løse det da?


Til det vil jeg si: Norge er et av verdens rikeste land, det renner over av penger, nå opplyses det om rekordhøye skatteinntekter fra olje og gass og vi deler ut 43,8 milliarder i bistand fra ett statsbudsjett som er beregnet til å ha samlede inntekter på omtrent 2 875 milliarder kroner, ja 2 875 milliarder. Jeg er ganske sikker på at det er rom for å prioritere bort noe for å prioritere en mer verdig omsorg.


En god start vil derfor være at staten bevilger 10 milliarder mer til kommunene, fordelt på antall innbyggere. Pengene skal øremerkes tjenester for syke og pleietrengende og det er en forutsetning at kommunen opprettholder dagens nivå, slik at pengene kommer som et tillegg og kommunene ikke kan bruke mindre penger enn de gjør i dag.


Med en økt overføring på 10 milliarder til kommunene, som innbyggertilskudd, så vil en kommune som Sandefjord kunne få omtrent 116 millioner kroner mer til tjenester for syke og pleietrengende enn vi har i dag. Da kunne man gjennomført mange forbedringer ved hjemmesykepleien, mer kvalitet på sykehjem og økt antall sykehjemsplasser. De ansatte hadde fått bedre tid til å gjøre den jobben de ønsker å gjøre og arbeidsdagen og stolthet for yrket ville nok økt.


Jeg vet nok at dette ikke løser alt, men det hadde vært en god begynnelse i kampen for en verdig alderdom.Fremskrittspartiet har alltid jobbet for en verdig omsorg, som lokalpolitiker så har jeg vært med på bevilge penger i kommunen til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi har foreslått privat drevet sykehjem for å sikre valgfrihet ved sykehjemsplass. Vi har bevilget penger til hjelpemidler og ny teknologi. Vi har endret tidspunkt for måltider, vi har vært opptatt av god mat. Vi bedt om fokus på medisinering, slikt at overmedisinering og unødvendig medisinering ikke forekommer.


Vi foreslo i sin tid å bli med på en statlig forsøksordning hvor staten tok over ansvaret på dette området fordi vi så en utfordring med manglende penger, vi fikk ikke flertall. Vi gjør det vi kan med de pengene vi har. Vi kunne nok vært enda tøffere i våre prioriteringer og spørsmålet er om det er og har vært godt nok. Jeg har allerede stillt kommunedirektøren noen spørsmål som jeg venter svar på.


Jeg er ikke i tvil om at kommunene trenger mer penger for å gi gode og verdige tjenester, så jeg kommer til å fremme en resolusjon på Vestfold og Telemarks FrP sitt fylkesårsmøte nå i februar om 10 milliarder mer til kommunene. Denne kan du lese her.
126 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page