top of page

Åpent spørsmål til Sandefjord Arbeiderparti!

Oppdatert: 20. jun. 2023

Valgløfter, ja det er ikke lett. Men jeg synes vi fortjener svar på hva som har endret seg siden 2021 når det kommer til ny jernbane gjennom Vestfold, for i 2021 så sier Vestfold og Telemark Arbeiderparti:


En ny moderne jernbane er viktig er særlig viktig for mange av våre pendlere, samtidig som vi kutter utslipp.


De sa også følgende:

Arbeiderpartiet står ved våre løfter

om dobbeltspor gjennom hele Vestfold til Skien, sier Terje Aasland til fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid. I dag (19.mars 2021) ble Nasjonal Transportplan lagt fram og høyreregjeringen har kuttet kraftig i jernbanesatsingen på Østlandet. Intercity-utbyggingen gjennom Vestfold til Skien har satt til side. Tidenes løftebrudd overfor innbyggerne i Vestfold og Telemark!


Arbeiderpartiet kom i regjering i 2021

Hva har skjedd på disse to årene? Arbeiderpartiet fikk muligheten til å gjennomføre det de garanterte, en garantist var ord som ble brukt i valgkampen.


Sannheten

Men sannheten er at dobbelt spor til Larvik kan man bare glemme og dobbelt spor mellom Stokke og Sandefjord ser ut til å være en historie. Det som ville ha gitt mulighet for å utvikle Sandefjord Lufthavn med god og tidsmessig tilknytting mellom flyplass og jernbane er blitt skrinlagt. Strekningen Stokke – Sandefjord er ikke prioritert med begrunnelsen at prosjektet har for lav samfunnsøkonomisk nytte. Resultatet vil bli at det er ikke mulig å få flere tog i timen til Skien stasjon.


Sandefjord

For sandefjord sin del så har dette stor betydning. Vi har utarbeidet kommunedelplan og grunnundersøkelser ferdigstilles nå i 2023.


Vi får ingen avklaring i forhold til utviklingen av Sandefjord lufthavn, vi får ikke gjort noe med kryssningen i Stokke sentrum, dette er et sted under utvikling og skaper stor frustrasjon daglig, arealene er båndlagt, vi lokalt får ikke gjort noe.


Sandefjord kommune har arealer som ønskes utviklet, men de ligger brakk i påvente av avklaring av jernbanesporet. min ikke minst alle innbyggere som har eiendommer eller hus som nå ligger båndlagt, ikke får de solgt, ikke vet om det lønner seg å gjøre noe med eiendommene. Sånn kan vi ikke ha det, en beslutning eller avklaring må gjøres.


Vi kan ikke akseptere en båndlegging av eiendommer inn i evigheten

Det har blitt brukt mange hunder millioner på forprosjekt, planlegging og grunnundersøkelser, går dette nå bare rett ut i intet? Vi bør ha større respekt for skattepengene enn som så. Den videre fremdriften til prosjektet er ikke avklart og det er ikke satt av penger til ny togstasjon og dobbeltspor forbi Larvik, en del av det såkalte Intercity-prosjektet. Det er heller ikke satt av penger til samme prosjekt mellom Sandefjord og Stokke.


Hva nå Arbeiderpartiet

Jeg ønsker svar fra det partiet som stod på togperrongen og kritiserte Høyre-

regjeringen (uten FrP) for løftebrudd. Jeg ønsker svar på hva er veien videre for jernbaneprosjektene fra Tønsberg til Larvik, egentlig Skien også, for det var det dere sa. Når kan vi få gjort noe med situasjonen i Stokke? Når kan vi jobbe videre med planlegging og utvikling av Sandefjord lufthavn og nå kan folk få igjen eierskap til sine hus og hjem?138 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page