top of page

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden

Cathrine Andersen

6. mai 2022

Forslaget til kommunestyret er: Plan for rekreasjon og tilgjengelighet for indre del av Sandefjordsfjorden
gjennomføres som reguleringsplan.

Sandefjord FrP ønsker å videreutvikle tilgjengeligheten i indre del av Sandefjordsfjorden, men det skal være likt utgangspunkt ved forhandlinger og det skal gjøres med frivillige avtaler.

Det har skjedde en positiv utvikling ved indre del av Sandefjordsfjorden over mange år. Vi har fått en mye bedre tilgjengelighet enn vi hadde for 20/30 år siden. Store deler av arealene på sjøsiden på Vesterøya har i dag blitt tilgjengelig, store deler av disse arealene var bundet til industri og verft. Noen av oss husker Framnæs mekaniske verksted og de store oljeriggene som lå der. Vi husker Kilenområdet og SMI. Her var det ingen tilgang for allmenheten, men i dag så bor det folk der og det er flotte muligheter til å ferdes langs vannet.


Vi har oppgradert og sørget for aktiviteter ved området Stub/hesteskoen, nå i våres så kom det et toalettanlegg og vi har Strømbadet, skatepark, treningsmuligheter og mer. Det har blitt utarbeidet og iverksatt kyststier med skilt og kart. Vi i Sandefjord FrP har bidratt til denne utviklingen, det vil vi fortsette med. Vi er opptatt av tilgjengelighet, men vi er opptatt av at dette skal skje gjennom gode forhandlinger med grunneiere. Vi har kommet dit vi har i dag, med nettopp frivillighet og avtaler.


Så hvorfor skal nå resten gjennomføres med "tvang" Det at kommunestyret skal vedta at resten skal gjennomføres med reguleringsplaner, gir grunneiere liten forhandlingsmulighet. Vil du ikke så skal du!

Det betyr at muligheten til forhandling er begrenset, sett fra grunneier sin side. Kommunen kan fatte vedtak som går på bekostning av grunneiere. Det kaller vi ekspropriasjon, vi tar annenmanns eiendom.


Vi tviler på at du hadde likt at kommunen bare tok seg til rette på din tomt, du har i grunn ingenting å si. Sandefjord FrP har dessverre vært med på slike beslutninger, men da har det vært svært tungtveiende grunner som har ligget til grunn, en viktig veistrekning, skole/sykkelvei, jernbane eller motorvei. Ikke fordi du skal gå på tur akkurat der. Hadde vi manglet friområder og tilgjengelighet ved kysten og sjøen hadde vært elendig, så hadde vi kanskje sett annerledes på det. Men i Sandefjord så er det meget god tilgang på nettopp dette.


Store deler av strekningene som mangler tilgjengelighet, består i stor grad av industri/næring, her er det behov for sikkerhet og trygghet. Det å åpne opp disse områdene byr på store utfordringer i forhold til sikkerhet og er ikke noe vi ønsker å utfordre nå. Vi er faktisk stolte av den virksomheten som drives, det gir oss mange arbeidsplasser.


Så vi i Sandefjord FrP kommer ikke til å støtte vedtaket om å bruke reguleringsverktøyet for å sikre denne tilgangen. Vi vil gjøre som vi alltid har gjort, oppnå tilgjengelighet gjennom forhandlinger og frivillige avtaler.

bottom of page