top of page

Informasjon om kjernekraft

Sandefjord FrP

2. feb. 2023

Er tiden moden for kjernekraft i Norge? Vi kommer til å trenge svært mye strøm i årene som kommer, kan kjernekraft være løsningen? Vi trenger mer kunnskap og informasjon. Derfor arrangerer Sandefjord FrP et åpent møte.

I dag hører vi stadig om behovet for mer strøm i tiden som kommer. Du hører ofte at vi skal nå noen klimamål og derfor skal vi i større grad over på elektrisitet. Det snakkes mye om grønn og fornybar energi og mange viser til store vindturbiner på land og til havs for å øke produksjonen av strøm. Vi ser også en stor interesse og økt bruk av solenergi. Men er dette nok?


Mange har kjent på lommeboken hva mangel på energi og dagens pris gjør. Når det er økt behov for kraft i fremtiden, og om det ikke gjøres nok, hva vil det koste oss?


De siste årene så har man oftere hørt om kjernekraft, men det er også forbundet med frykt for stråling og eksplosjonsfare. Men er frykten begrunnet? Har det skjedd endringer i hvordan dette kan gjøres?


Vi i Sandefjord FrP sitter med mange spørsmål og er nyskjerrige på dette. Vi trenger mer kunnskap og informasjon om eventuelle muligheter. Noe av det vi lurer på er om kjernekraft er trygt, hva vil det gi av strøm og vil kjernekraft bidra til arbeidsplasser, Ikke bare på selve kraftverket, men i de industriene og lokalsamfunnene som dette kan betjene?


Vi har derfor invitert Norsk kjernekraft AS til å dele noe av sin kunnskap med oss. Norsk Kjernekraft AS består av dedikerte kolleger med variert bakgrunn og høy kompetanse innen kjernefysikk, kjernekjemi, sikkerhet og petroleumsindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap er Norsk Kjernekraft AS et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt energiselskap.


Du kan lese mer om selskapet her Om - Norsk Kjernekraft AS


Vi ønsker at flere skal få samme informasjon og arrangerer derfor åpent møte om dette onsdag 1. mars klokken 18.00 i kommunetyresalen på rådhuset i Sandefjord.


Vi kommer tilbake med et program for kvelden :)

bottom of page