top of page

Det nye formannskapet trer sammen

Sandefjord FrP

7. nov. 2023

I dag så møtes det nye formannskapet for første gang. Sakslisten består ikke av veldig kompliserte saker, så her får representantene en myk start.

Kommunestyret konstituerte seg den 26. oktober og vi i Sandefjord FrP stillte med våre fem faste representanter, Cathrine Andersen, Harry Gran, Vidar Andersen, Jørgen Sandtorv og Jan Petter Lillelien.


Vår Cathrine Andersen ble valgt som kommunens varaordfører og hun ble valgt som eneste medlem av formannskap fra FrP. Vi fikk bedre uttelling i hivedutvalgene hvor vi fikk inn to medlemmer i hvert utvalg.


Helse, Sosial og Omsorg

Vidar Andersen (Nestleder)

Jan Petter Lillelien


Kunnskap, Barn og Unge

Jørgen Sandtorv (Fraksjonsleder)

Roy Standal


Kultur, Idrett og Fritid

Monica Johansen (Fraksjonsleder)

Synnøve Hansen


Miljø og Plansaker

Cathrine Andersen (Nestleder)

Harry Gran


Les mer om våre representanter her


I dagen formannskapsmøte så har vi blandt annet følgende saker til behandling:

  • Plast i Sandefjord kommune - handlingsplan 2023 - 2028

  • Kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur 2023-2031

  • Folkehelseoversikt og levekårskartlegging for Sandefjord kommune 2023

  • Evaluering av økt satsing på GründerietDu kan se hele sakslisten her


Du kan følge møtet direkte her

bottom of page