top of page

Cathrine Andersen

Ordførerkandidat

KORT OM:

Jeg er ei blid og lojal jente, med bein i nesa som har blitt 47 år.

Trives med livet og trives godt i Sandefjord med familie, venner og to katter.

Jeg ønsker meg en hund, men jeg må ha mer fritid før det blir aktuelt.

Jeg er tante til to og "filletante" for fire.

Jeg trives i hagen, på tur med og uten bobil, og en god fotballkamp når jeg vil koble litt av.

Etter to år med videre- og etterutdanning om digital markedsføring og UI-design, så startet jeg for meg selv. Jeg kjeder meg ikke og har pågangsmot.


MEDLEM:

Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet i februar 1995 som 19 åring. Jeg ble valgt som 1. vara til kommunestyret og fikk fast plass i hovedutvalg for kultur, idrett og fritid.

Jeg meldte meg inn for å bidra i kampen mot økte skatter og offentlige inngrep. Dette mener jeg er mer aktuelt enn noen sinne, og vil fortsette dette arbeidet i tiden fremover.


POLITISK ERFARING:

i Perioden 1995-2023 så har jeg vært så heldig å få vært med på mye og lært så utrolig mye.       


Her er noen av mine folkevalgte verv:

Varaordfører

Nestleder Bystyret

Nestleder Formannskap

Leder Administrasjonsutvalget

Fellesnemda for kommunesammenslåing

Leder Plan og utbyggingsutvalget

Har vært medlem i alle hovedutvalg

Nestleder Lønns og ansettelsesutvalget

Nestleder Sandefjord Politiråd

Organsisasjonskomite

Gruppeleder for kommunestyregruppen


Ble valgt som første vararepresentant til Stortinget for Fremskrittspartiet i Vestfold i 2021.


Jeg har også hatt verv i underutvalg og varaposisjoner opp igjennom årene.


HJERTESAKER:

Barn og unge. eldreomsorg, helse, arbeidsplasser, eiendomsrett, skatter, avgifter og trygghet.

Jeg brenner for at du skal ha valgfrihet, valgfrihet til å velge mellom tjenester uavhengig om de er offentlige eller private. Staten skal ikke være en overformynder, men sørge for gode tjenester og muligheter til å leve et trygt og godt liv uten for mye statlig innblanding og sløsing med fellesskapets ressurser.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Så vil jeg jobbe for en trygg og god kommune for alle, men med særlig fokus på en god oppvekst for barn og unge, en god skole, et godt omsorgs- og helse tilbud. Jeg vil jobbe for økt antall arbeidsplasser og jobbe for at det er bygges nok boliger i tråd med utviklingen.


NEI til bomring, bompenger og restriksjoner for bruk av bil.

NEI til eiendomsskatt

JA til ferjedrift

JA til en utvikling av indre havn med aktiviteter.

JA til flere omsorgsboliger og sykehjemplasser

JA til oppgradering av skoler og skoleveier

JA til utvikling og oppgradering av idrettsanlegg inkludert Håsken for motorsport

Støtte opp under private barnehager

Støtte opp under frivillig arbeid

Jobbe for en god og nødvendig integrering i Sandefjord, begrense mottak av nye flyktninger de neste fire årene, ettersom mottak av flyktninger de siste år har vært høyt.


Det er mange saker som rører seg i en kommune og det er mye som engasjerer.


Sandefjord skal være et godt sted å bo


(4) Cathrine Andersen politiker FrP | Facebook


92070777

Cathrine Andersen
bottom of page