top of page

Sandefjord FrP

OBS. Siden er fortsatt under utarbeidelse, vi samler data!

Siste gruppeleder  Andebu FrP i  
"gamle Andebu" 
Harry Gran

Harry Gran

Siste gruppeleder for Stokke FrP i  "gamle Stokke" 
Roy Standal

Roy Standal

Siste gruppeleder og varaordfører for Sandefjord FrP i  "gamle Sandefjord" 
Cathrine Andersen

Cathrine Andersen FrP

Sandefjord FrP er et av regionens største lokallag og har vært aktivt siden Anders Lange sin tid.

Vi er tuftet på sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Vi har som mål å holde avgiftsnivået i kommunen nede, vi er mot bompenger, eiendomsskatt og andre avgifter som er å anse som en ekstra beskatning. Du kan lese mer om politikken vår under menyen politikk.

"Gamle Andebu"

Det ble stilt liste til kommunevalget i Andebu i 1975 med ALP, partiet fikk 2,9% oppslutning. Det ble en utfordring i 1979, det ble ikke stilt liste til valget. Partiet kom sterkt tilbake i 1983, da slo vi til med 10.7% og inn med 3 representanter. 

                              Valgresultater

                               1975-   2,9%

                               1979- 

                               1983- 10,7%

                               1987- 13,2%

                               1991-   8,6%

                               1995- 

                               1999- 12,7%

                               2003- 21,9%

                               2007- 20,2%

                               2011- 14,0%

                               2015- 11,0%

 

 

"Gamle Stokke"

                              Valgresultater

                               1975-   6,1%

                               1979-   4,2%

                               1983-   7,2%

                               1987- 12,0%

                               1991-   7,1%

                               1995- 11,3%

                               1999-   9,5%

                               2003- 19,0%

                               2007- 18,3%

                               2011-   8,9%

                               2015-   7,7%

 

 

"Gamle Sandefjord"

Anders Langes Parti stilte til kommunevalget i Sandefjord i 1975, Einar Gran ble valgt inn som eneste representant med 3,2%. ALP ble til Fremskrittspartiet (FrP) i 1977 og partiet har vært representert i bystyret/kommunestyret siden den gang.

Partiet vokste i oppslutning, i 1995 så fikk vi et valgresultat på 18,2%, ved kommunevalget i 1999, 18,1%. 

I 2003 ble Sandefjord FrP valgvinner ved kommunevalget med historiske 26%.

Forhandlinger med Høyre ble innledet, Høyre hadde en ordførerkandidat som viste seg å være en populær person etter å ha sett på personstemmene. Høyre fikk i dette valget 25,3% av stemmene.

Etter gode samtaler så ble det enighet om at H skulle få ordfører rollen og FrP varaordfører rollen. FrP fikk til gjengjeld god representasjon i formannskap og ledere hovedutvalg.

Om det var strategisk lurt er vi usikre på ettersom ordførerens popularitet vokste, ved kommunevalget i 2007 hadde vi en tilbakegang til 19,3 %. Det er nok ikke ordførerens popularitet ene og alene, flere faktorer spiller inn. I 2011 så ble partiets tilbakegang virkelig stadfestet, valgresultatet ble 12% og nedgangen fortsatte til 10.6% i 2015.

                             

                              Valgresultater

                               1975-   3,2%

                               1979-   3,1%

                               1983- 11,0%

                               1987- 21,7%

                               1991- 12,4%

                               1995- 18,2%

                               1999- 18,1%

                               2003- 26,0%

                               2007- 19,3%

                               2011- 12,0%

                               2015- 10,6%

 

 

Den 1 januar 2016 så var kommunesammenslåingen et faktum. Stokke, Andebu og Sandefjord var nå blitt til en kommune.

Klikk på galleriet

Logo FrP

Bildearkiv

bottom of page