top of page

Vidar Andersen

4. Listekandidat

KORT OM:

Jeg er født i Sandefjord i 1952 og gikk mine barneår på Haukerød Skole i 7 år før det ble 3-årig realskole. Etter noen år med arbeid på Jahres Fabrikker dro jeg inn i Sjøforsvaret. Først på Madla som var rekruttskole, deretter Haakonsvern hvor jeg utdannet meg som radiotelegrafist og skrev kontrakt med Sjøforsvaret. Engasjementet i Sjøforsvaret ble avsluttet i 1975. Jeg giftet meg i 1974, og bor fremdeles sammen med den som stod brud. Er nå pensjonist, men i hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet i privat sektor med svakstrøm, telefoni og data som geskjeft. Jeg har to voksne døtre og to flotte barnebarn.


MEDLEM:

Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet i 1985 fordi det var det partiet som satte enkeltmennesket i sentrum. Reduserte skatter, avgifter og offentlige inngrep traff meg mitt i hjertet. I tillegg har jeg vært politisk interessert i hele mitt liv fra ungdommen av.


POLITISK ERFARING:

Etter at sammenslåingen med Stokke og Andebu var et faktum tok jeg fri fra aktiv politikk. Jeg ble valgt inn i Sandefjord Bystyre i 1991 og satt der fram til kommunesammenslåingen. Satt også i det forhandlingsutvalget som la til rette for sammenslåingen. Har 16 år i Sandefjord Formannskap og 12 år som varaordfører. Har også en periode vært innkalt varamann på Stortinget i perioden 2001-2005.


HJERTESAKER:

Uten tvil så er det helse og omsorg, og da helse og omsorg for alle aldersgrupper. Det som ligger hjertet nærmest, er en god og verdig eldreomsorg. Gjerne også at kommunen bestiller private firma som arbeider innen feltet. God konkurranse skjerper kvaliteten. Mitt motto er: «Enkeltmennesket først»


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Offentlig sektor har begrenset mulighet til å løse alle oppgaver på kort og lang sikt. Derfor er det viktig å legge til rette, å gjøre det mulig, for at privat sektor som kan tilby tjenester får muligheten slik at innbyggerne får den valgfrihet de fortjener. Likeså må frivillig sektor på alle plan få trygge rammevilkår

91849412

Vidar Andersen
bottom of page