top of page

Ingar Eikbråten

17. Listekandidat

KORT OM:

Jeg er en Omgjengelig, Tilgjengelig og Imøtekommende person som er genuint opptatt av at andre skal ha det bra!


MEDLEM:

Jeg meldte meg inn i 2001 fordi jeg den gang var og fortsatt er opptatt av

Mer frihet for enkeltmenneske.

Lei av de altfor høye skattene, avgiftene og offentlige inngrepene.

At alle skal følge norske lover og regler.


POLITISK ERFARING:

Jobber som politisk rådgiver for Partileder og Parlamentarisk leder Sylvi Listhaug, samt Parlamentarisk ledelse på Stortinget

Tidligere jobbet mange år som organisatorisk rådgiver på partikontoret for Fremskrittspartiet

3 perioder som medlem av fylkestinget og fortsetter..

16 år som kommunestyrerepresentant i tidligere Stokke kommune

Uttalelige tillitsverv og folkevalgte verv i de fleste ledd


HJERTESAKER:

Det er mange samfunnsviktige saker som hver seg betyr mye for den enkelte. Om jeg skal trekke ut noen saker som betyr ekstra for meg vil jeg fremheve følgende;

De svake i samfunnet. De som ikke har de ressursene som mange andre har. Vi kan ikke ha det slik at fattighuset, eller andre frivillige organisasjoner skal være de som hjelper våre svakeste og fattigste fordi staten rømmer fra ansvaret og prioriterer andre ting. Og fordi vi har politikere her i samfunnet som godtar dette.


Bedre helse, omsorgstjenester og eldreomsorg - For å få til dette trenger vi også private hender. Det er helt sykt at vi har politikere her i landet som skal fjerne private helseaktører i vårt land. Samfunnet har utviklet seg i takt med befolkningen. For 100 år siden fungerte det offentlige fordi befolkningen den gang  var på 2,6 mill. mennesker her i landet. Pr 2020 har dette steget til over det dobbelte. Det fortsetter å stige, og nettopp derfor trenger vi flere for å hjelpe nettopp flere. Køene stiger overalt fordi det offentlige ikke rekker over alle som bor her. Dessverre forstår ikke den politiske venstresiden dette. Hvor mange flere må dø, fordi de sosialistiske helsekøene bare stiger!?


Forskjellsbehandling - Slik regjeringen nå valser over det norske folk, opplever stadig flere nå at fattigdom blir mer og mer vanlig. Forskjellene øker, fordi den «vanlige mannen i gata» ikke lenger har råd til de stadig økte avgiftene, rentehevingene, de uttalelige skatteøkningene på bedriftene og privatpersonene. Og så lenge lønnsveksten er lavere enn prisveksten, trenger man ikke å være et matte-geni for å forstå at dette ikke går i lengden. Og ikke minst den klappjakten på bedrifter som ser seg nødt til å flytte bedriften sin ut av landet for å overleve, og som ifølge SV kan «Ryke og reise»! SV, som altså er støtteparti til regjeringen. Hva slags signal er dette ?


Justis og kriminalitet – Straff må stå i forhold til den straffbare handlingen. Strafferabatt må avskaffes og fjernes umiddelbart. Hvorfor skal noen bli «belønnet» med redusert straff fordi de har begått en mengde lovbrudd og som har ødelagt livet for de de har begått lovbrudd mot? Meningsløst!


Dyrevelferd – Et dyr er også et liv. Et dyr har også følelser. Vanskjøtsel og dyremishandling må skjerpes betraktelig. I dag ligger dette under mattilsynet. Dette må ut av mattilsynet og legges under en forvaltning som prioriterer dyrevelferd på en helt annen måte, enn slik det er organisert nå. Straffer og regelverk må skjerpes betraktelig.


Fritt skolevalg – Burde være en selvfølge. Ingen bør/skal fortelle hvilken skole du skal gå på. Det er mange årsaker til at mange ønsker å bytte skole. Vi kan ikke ha det slik at noen få sosialistiske politikere skal bestemme hvilken skole du skal gå på. Dette gjelder for øvrig det meste i samfunnet vårt.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Jeg ønsker å kjempe for den friheten vi fortsatt har her i Sandefjord kommune (og resten av landet for øvrig). Kjempe for den selvstendigheten vi fortsatt har i kommunen vår, uten at staten skal gripe inn som en overformynder. Jeg ønsker å sette tæring etter næring, og ha økonomisk kontroll og innsyn i alle de sakene som berører innbyggerne våre. Jeg ønsker en transparent kommune, som alle kan se hva pengene går til og hvordan de forvaltes.


Jeg ønsker å være en bidragsyter til at vi skal føle oss trygge i vårt lokalsamfunn. Jeg ønsker å sette vold og annen kriminalitet høyt på dagsorden og være med på å gi politiet de resurser de til en hver tid trenger for at vi skal føle oss trygge. Jeg ønsker å sende ut et tydelig signal om nulltoleranse i vårt lokalsamfunn.


Jeg ønsker å bidra til et enda lettere og mer imøtekommende lokalsamfunn. Der innbyggere blir møtt med et vennlig JA, og ikke et sosialistisk og byråkratisk NEI.


Jeg ønsker å bidra til at ungene våre og ikke minst våre lærere, skal føle seg trygge på skolen og i barnehagen. Dessverre ser vi en negativ volds og mobbe-utvikling i samfunnet vårt, som vi må

sette foten ned umiddelbart for. Tiden med silkehansker er forbi. I Oslo alene var det i 2021 over 3 500 volds- og trusselhendelser mot ansatte ved skoler i Oslo. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler. Hva slags samfunn har vi blitt ? Det er stor grunn til å være bekymret for den økende trenden med vold og trusler i skolen. Dette er både et arbeidsmiljøproblem, en sikkerhetsutfordring, et ledelsesproblem og en uakseptabel ukultur. I noen kommuner er det også et integreringsproblem. Jeg og vi Fremskrittspartiet frykter at mangel på tydelig ledelse fra de øverste ansvarlige for utdanningssektoren, samt mangel på retningslinjer på irettesettelser ved overtramp vil gjøre at den negative spiralen fortsetter, fremfor å stoppes. Dessverre har elevene fått for stor makt og lærerne har mistet mye av sin autoritet i skolen.


90842789

Ingar Eikbråten
bottom of page