top of page

Roy Standal

Kommunestyremedlem

906 55 134

Medlem av hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Varamedlem til hovedutvalg for miljø og plansaker

Roy Standal
bottom of page